Lê Xuân Thành

JBS Shoter Plugin For Jooma 2.5 - Plugin rút ngắn link bằng ADF.LY cho dân MMO 1.0.0

Shoter, Plugin, adf.ly

  1. Lê Xuân Thành
    JBS Shorter URL là một plugin rút gọn liên kết sử dụng API của website adf.ly. Với plugin này bạn có thể đơn giản hóa việc rút ngắn liên kết mà bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể kiếm được 1 ít tiền từ liên kết này. Đây là 1 plugin đặc biệt được dành cho các MMO (Make money online) được viết bởi JoomlaBasic.Com