Lê Xuân Thành

Chống copy nội dung bài viết với Anti Copy Plugin 1.8.1

Anti copy, Plugin

  1. Lê Xuân Thành
    Anti Copy Plugin là một plugin cho phép chặn các thao tác như copy, tô chọn, và click chuột phải lên đối tượng được chọn trên trang, bằng cách sử dụng các javascript đảm bảo hoạt động được trên tất cả các trình duyệt.