Nhờ giúp về class Pagination ( phân trang) trong php

Thảo luận trong 'PHP & MySQL' bắt đầu bởi MrAlvin, 9/3/14.

 1. MrAlvin

  MrAlvin Thành viên mới

  mình có code như vầy
  Mã:
  <html>
    <head>
      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
      <link href="../CSS/NewStyle.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
      <title></title>
    </head>
    <body>
      <?php
      require_once '../model/db.php';
      require_once '../model/keywords.php';
      require_once '../model/Works.php';
      ?>
      <?php
      $keywords = new work();
      $list = $keywords->works1();
      ?>
    <from method='GET'> 
      <a href='index.php?page=1'> First</a>
      <?php if (isset($_GET['page'])) { ?>
        <a href='index.php?page=<?php echo $_GET['page'] - 1 ?>'> Prew </a>
      <?php } ?>
      <?php
      $page = 5;
  
      if ((isset($_GET['page'])) && ($_GET['page'] <= 3)) {
        for ($i = 1; $i <= $page; $i++) {
          ?> 
          <a href='index.php?page=<?php echo $i ?>'><?php echo $i ?></a>
          <?php
        }
      } else if ((isset($_GET['page'])) && ($_GET['page'] >= 17)) {
        for ($i = 15; $i <= 19; $i++) {
          ?> 
          <a href='index.php?page=<?php echo $i ?>'><?php echo $i ?></a>
        <?php
        }
      } else if (isset($_GET['page'])) {
        for ($i = ($_GET['page'] - 2); $i <= ($_GET['page'] + 2); $i++) {
          ?>
          <a href='index.php?page=<?php echo $i ?>'><?php echo $i ?></a>
        <?php }
      } 
        else{
        ?>
      <a href='index.php'> Prew </a>
      <?php for ($i = 1; $i <= 5; $i++) { ?>
        <a href='index.php?page=<?php echo $i ?>'><?php echo $i ?></a>
      <?php } ?>
      <a href='index.php?page=2'> Next </a>
        <?php }?>
      <?php if (isset($_GET['page'])) { ?>
        <a href='index.php?page=<?php echo $_GET['page'] + 1 ?>'> Next </a>
  <?php } ?>
      <a href='index.php?page=19'>Last</a>
    </table>
  </from>
  <?php
  $page = 1;
  if (isset($_GET['page']))
    $page = $_GET['page'];
  $from = PER_PAGE * ($page - 1);
  $to = PER_PAGE;
  $query = "SELECT * FROM works LIMIT $from ,$to";
  $list = $keywords->select($query);
  ?>
  </from>
  <table border="1px">
    <tr>
      <td>ID</td>
      <td>Name</td>
      <td>URL</td>
    </tr>
  <?php foreach ($list as $lists) : ?> 
      <tr>
        <td><?php echo $lists['id']; ?></td>
        <td><?php echo $lists['name']; ?></td>
        <td><a href='<?php echo $lists['url']; ?>'><?php echo $lists['url']; ?></tr>
  <?php endforeach; ?>
  </table>
  
  </body>
  
  đây là trang index.php của mình, code phân trang của mình tự viết tích hợp lên luôn trên file index.php nên chỉ xử lý đc 1 CSDL, bây h mình muốn tạo 1 class pagination riêng, để sau này có cần phân trang cho CSDL khác thì mình chỉ việc gọi nó ra là đc, nhờ mấy bác giúp mình với. Cám ơn các bác đã xem bài

Chia sẻ trang này