[Help] lỗi phân trang trong components frontend joomla 1.5

Thảo luận trong 'Component Joomla! 1.5.x' bắt đầu bởi thangtk83, 26/5/14.

 1. thangtk83

  thangtk83 Thành viên mới

  Lỗi: ví dụ mình có 6 sản phẩm thì khi phân trang mình cho limit =5 thì thanh phân trang hiện ra 1 2 đang ở trang 1 mình click sang trang 2 thì được, khi click quay lại trang 1 thì không được.
  file view.html.php
  function display(){
  global $option,$mainframe;
  $cfg['limitstart'] = $mainframe->getUserStateFromRequest($option.'.sanpham.limitstart','limitstart',0,'int');
  $cfg['limit'] = $mainframe->getUserStateFromRequest($option.'.sanpham.limit',$mainframe->getCfg('list_limit'),'int');
  $model = &$this->getModel();
  $total = (int)$this->get('CountRow');
  $sanpham= $model->getRow($cfg);
  $this->assignRef('row', $product);
  unset($sanpham);
  if($cfg['limit'] == 0){
  $cfg['limit'] = $total;
  }
  jimport('joomla.html.pagination');
  $pager = new JPagination($total,$cfg['limitstart'],$cfg['limit']);
  $this->assignRef('cfg', $cfg);
  $this->assignRef('pager', $pager);
  $this->assignRef('model', $model);
  unset($model);
  parent::display();
  }
  file models
  function getRow($cfg){
  $sql = 'SELECT * FROM #__sanpham'
  .' LIMIT '.$cfg['limitstart'].','.$cfg['limit'];
  $this->_db->setQuery($sql);
  return $this->_db->loadObjectList();
  }
  function getCountRow(){
  $sql = "SELECT count(id) FROM #__products";
  $this->_db->setQuery($sql);
  return $this->_db->loadResult();
  }
  trong default
  <?php echo $this->pager->getListFooter() ; ?>

  Mong được sự giúp đỡ của các bạn
  Thanks all !

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này