giúp mình fix lỗi module headline với

Thảo luận trong 'Modules Joomla! 1.5.x' bắt đầu bởi thebone, 20/8/15.

 1. thebone

  thebone Thành viên mới

  tình hình là lâu ngày ko vào web của công ty, hôm nay vào thì nó bị thông báo lổi như thế này
  Warning: Creating default object from empty value in /home/kngvietnam/kngvietnam.com/modules/mod_jv_headline/helper.php on line 422

  mình tìm module headline để cài lại nhưng nó mất tích luôn rồi

  mình ko biết code nên bạn nào biết hướng dẫn cụ thể lại dùm mình, thanks all


  $query = 'SELECT a.*,a.id as key1, cc.id as key2, cc.title as cat_title, ' .
  ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug,'.
  ' CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END as catslug'.
  ' FROM #__content AS a' .
  ' INNER JOIN #__categories AS cc ON cc.id = a.catid' .
  ' INNER JOIN #__sections AS s ON s.id = a.sectionid' .
  ' WHERE '. $where .' AND s.id > 0' .
  ($access ? ' AND a.access <= ' .(int) $aid. ' AND cc.access <= ' .(int) $aid. ' AND s.access <= ' .(int) $aid : '').
  (count($categories) ? $categoriesCondi:'').
  ' AND s.published = 1' .
  ' AND cc.published = 1' .
  ' ORDER BY '. $ordering;
  $db->setQuery($query, 0, $count);
  $rows = $db->loadObjectList();
  if(count($rows)){
  $i = 0;
  $lists = array();
  $article_count = count($rows);
  foreach ( $rows as $row ){
  $imageurl = modJVHeadLineHelper::checkImage($row->introtext);
  $folderImg = DS.$row->id;
  $lists[$i]->thumb_diff = ''; // dòng 422 , xóa dòng này thì bị lỗi dòng dưới
  $lists[$i]->thumbs = $lists[$i]->thumbl = '';
  modJVHeadLineHelper::createdDirThumb('com_content',$folderImg,$thumbpath);
  $lists[$i]->title = $row->title;
  $lists[$i]->alias = $row->alias;

Chia sẻ trang này