Tạo 2 combobox liên kết nhau

Thảo luận trong 'Joomla Code Joomla! 1.5.x' bắt đầu bởi dangdoan, 27/9/11.

 1. dangdoan

  dangdoan Thành viên mới

  Mình có 2 select list dang combobox như sau:
  Mã:
  $sql = "select t.id AS value ,t.name as text, t.ordering from #__xaydung_tiendo as t where t.id not in (3,4,6,7) ORDER BY ordering ASC";
  					$db->setQuery($sql);
    				$resultstiendo[] = JHTML::_('select.option', '0', JText::_( '- Chọn tiến độ công việc -' ), 'tdid', 'text');
   				  $resultstiendo = array_merge( $resultstiendo, $db->loadObjectList() );         					
  					echo JHTML::_('select.genericList', $resultstiendo, "tdid", 'class="inputbox"',
  								 'value', 'text', $this->row->tdid);		
  Mã:
  $sqllist = "select c.*, cu.fullname as text, cu.id AS value 
                    from #__nv_contracts as c
                    inner join #__xaydung as xd ON c.build_id = xd.id
                    inner join #__building_genre as g ON g.id = xd.loai_ct_id
      							inner join #__nv_customer as cu ON c.cusid=cu.id
                    $where 
                      AND c.type_contract = 1
                      AND xd.tiendo_id in (5,10)
                    $orderby";
   //die($sqllist);
   						$db->setQuery($sqllist);						
   						$resultslist[] = JHTML::_('select.option', '0', JText::_( '- Chọn khách hàng -' ), 'id', 'text' );
     				  $resultslist = array_merge( $resultslist, $db->loadObjectList() );         					
    					echo JHTML::_('select.genericList', $resultslist, "cusid", 'class="inputbox"',
    								 'value', 'text', $this->row->cusid);
  Mình muốn khi chọn combobox thứ 1 thì trong combobox thứ 2 sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng với id của combobox 1. Mong các bạn giúp.
 2. dangdoan

  dangdoan Thành viên mới

  Không ai giúp được mình sao
 3. nguyễn thanh tùng

  nguyễn thanh tùng Thành viên mới

  game.com/Articles/game.html
  có ai giúp mình chỉnhđường dẫn Articles thành bất cứ từ nào trong com-sh404 cho joomla 2.5 ko

Chia sẻ trang này